Waarom, hoe en wanneer aardgasvrij?

 

Waarom aardgasvrij?
Door de uitstoot van CO2 en andere gassen verandert het klimaat. Voor het verminderen van de uitstoot hebben 165 landen afspraken gemaakt in Parijs. Aardgas zorgt voor veel uitstoot van CO2. Nederland stopt daarom in 2050 met aardgas voor het verwarmen van huizen.

Hoe aardgasvrij?
Gemeente Schiedam kijkt per wijk wat het beste alternatief is voor aardgas. Voor sommige wijken, waaronder Groenoord, zijn warmenetten mogelijk. Dat komt omdat er veel rest- en aardwarmte in onze regio is. In andere wijken is een elektrische warmtepomp een oplossing. Duurzaam gas is er bijna niet voor woningen. Lees
hier meer over het warmtenet en het warmtestation vor Groenoord.

Wanneer aardgasvrij?
Nieuwe Energie voor Groenoord duurt tot ongeveer 2032. Wat gebeurt er tot 2032? Eneco bouwt het warmtestation en legt het warmtenet aan. Woonplus en de gemeente maken hun gebouwen gereed voor aansluiting. En VvE’s en eigenaren van rijtjeswoningen krijgen advies over het aardgasvrij maken van hun woningen en kunnen voor of na 2032 aansluiten.

In Groenoord proberen we al het werk onder en boven de grond te combineren. De gemeente, Eneco, Woonplus, Evides, Stedin en andere bedrijven maken hiervoor samen één slimme planning. Hierdoor kunnen we  overlast voor bewoners beperken. Zodra de slimme planning is, klaar komt hij op de website. Alle bewoners krijgen ruim voordat hun buurt aan de beurt is persoonlijk informatie.

Waarom een warmtenet in Groenoord?
Onderzoek laat zien dat een warmtenet de goedkoopste en makkelijkste oplossing is voor Groenoord. Dit komt omdat er al een warmtetransportleiding in de buurt loopt. Een andere reden is dat er veel flats en appartementencomplexen met blokverwarming in Groenoord zijn.