Nederland wil in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen te verwarmen. De overheid heeft gemeenten daarom opdracht gegeven om alle huizen en andere gebouwen aardgasvrij te maken. Ook gemeente Schiedam vindt het belangrijk dat we duurzamer gaan leven. Daarom gaan we op een andere, duurzamere manier onze woningen en gebouwen verwarmen. Schiedam maakt de stad wijk voor wijk aardgasvrij. De eerste wijk is Groenoord omdat we hier relatief simpel stappen kunnen maken met een warmtenet. Dat komt omdat de warmtetransportleiding 'Leiding over Noord' in de buurt ligt en er veel flats met gezamenlijke aansluitingen zijn. Voor het aardgasvrij maken van de wijk Groenoord, legt Eneco een warmtenet in de wijk aan. De eerste woningen en andere gebouwen kunnen hier vanaf 2024 op aansluiten voor ruimteverwarming en warm tapwater. Door ook elektrisch te koken, wordt Groenoord helemaal aardgasvrij.

Vanuit ‘Nieuwe Energie voor Groenoord’ (NEvG) werkt de gemeente samen met Woonplus en Eneco aan het aardgasvrij maken van de wijk. We combineren het aardgasvrij maken met het het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Dit doen we doen deelname aan wijkactiviteiten zoals het jaarlijkse Zomerfeest in Groenoord en het organiseren van bijeenkomsten zoals informatieavonden en de Groenoord Banenmarkt.  

Meer over aardgasvrij Groenoord

Header afbeelding