Met een warmtenet gebruiken we warmte van de industrie en afvalcentrale in Rotterdam. Die warmte verdwijnt anders in de lucht of in rivieren. Warmte weggooien is zonde als je er ook huizen en andere gebouwen mee kunt verwarmen.

 

Hoeveel duurzamer is warmte?
De CO2-uitstoot bij aansluiting op het warmtenet voor verwarming en warm tapwater is zo’n 68% lager dan bij verwarming met individuele cv-ketels en geisers op aardgas. Alle warmteleveranciers berekenen de duurzaamheid op dezelfde manier: met behulp van de methode Harmelink. Dit is voorgeschreven in de Warmtewet. Elk jaar maken warmteleveranciers een warmte-etiket. Hierop kunt u zien welke bronnen in het afgelopen jaar gebruikt zijn en hoe duurzaam de warmte is. Bekijk hier het Eneco warmte-etiket 2022.

 

Klimaatneutraal 2035
De komende jaren wordt de warmte steeds duurzamer. Dit komt omdat de industrie en de afvalcentrale zelf ook duurzamere alternatieven voor aardgas moeten gaan gebruiken. En omdat Eneco de warmte verder verduurzaamt met onder andere geo- en/of aquathermie en warmteopslag. Ook de piekketels worden aardgasvrij met bijvoorbeeld biogas of stroom. Eneco zorgt ervoor dat de warmte in 2035 helemaal klimaatneutraal is.

 

Temperatuur verlagen
De temperatuur in het warmtenet van Groenoord is hoog genoeg om huizen en gebouwen water van circa 70 °C te leveren. Deze temperatuur is gekozen om ook huizen die nog niet goed geïsoleerd zijn warm te krijgen en om tapwater vrij van legionella te houden.

Met Eneco is afgesproken dat de temperatuur in het warmtenet na 2039 omlaag gaat zodra dat kan. Het moment van verlaging hangt samen met de isolatie en met de capaciteit van radiatoren in de woningen.

 

Afvalverbranding
De afvalcentrale scheidt het afval.Het grootste deel gebruiken we opnieuw. De rest wordt verbrand. Daar komt warmte bij vrij. Die warmte kun je in de lucht laten verdwijnen of koelen in water. Maar je kunt het ook gebruiken voor het verwarmen van huizen en kraanwater. Dat is wel zo duurzaam. Een klein deel van het afval is rest bio-afval dat niet hergebruikt kan worden. Je kunt het alleen verbranden of laten wegrotten op de stort. Dat laatste duurt niet alleen lang, maar zorgt ook voor veel uitstoot van o.a. methaan. Verbranden is daardoor duurzamer. Datzelfde geldt voor import van afval. Een deel van het afval is import uit landen die afval op de stort gooien. Afval op de stort zorgt voor ongeveer 10 x zoveel CO2-uitstoot als verbranding. Zelfs na transport is er CO2-winst door het in Nederland te verbranden. De afvalcentrale zelf werkt ook aan verdere verduurzaming door onder andere afvang van CO2 en het reinigen van rookgassen.


Isolatie
Met NEvG gaat het niet alleen om aansluiting op het warmtenet, maar ook om woningverbetering, zoals betere isolatie. Woonplus verbetert de isolatie van de woningen in haar eigen complexen. Dit levert meer comfort op voor de bewoners, en bij gelijkblijvend energiegedrag, een mogelijke besparing op het energieverbruik. Gemengde VvE’s hebben al een energieadvies van Groenoverleven.nu gekregen waarin de keuze voor energiebesparende (isolatie)maatregelen de basis vormt. Dit geldt ook voor het advies dat particuliere VvE’s in 2023 via de gemeenten krijgen van Groenoverleven. Ook in de persoonlijke adviezen van het Servicepunt Woningverbeteringen aan eigenaren van rijtjeswoningen staat verduurzamen en besparen centraal. In de renovatieopgave van het gemeentelijk vastgoed is het beperken van de energievraag eveneens een belangrijk aandachtspunt.