Kosten en betaalbaarheid

Huurders Woonplus
Woonplus regelt en betaalt het aardgasvrij maken van de woningen van haar huurders. Woonplus combineert de werkzaamheden voor aardgasvrij met noodzakelijk onderhoud
en verbeteringen. Door de werkzaamheden (m.u.v. onderhoud) gaat de maandhuur met
€ 15,- omhoog. De vaste energielasten dalen tegelijkertijd. Per saldo gaan de meeste Woonplus-huurders daardoor minder betalen.

 

Eigenaren
Voor eigenaren hangt het bedrag per woning hangt af van de manier waarop de woning aardgasvrij wordt gemaakt. Bij aansluiting op het warmtenet gaan we uit van ongeveer
€ 15.000 per woning. Dit gemiddelde bedrag betreft de kosten voor de aansluiting op het warmtenet en kosten voor binnenwerk (o.a. het aanleggen van leidingen) en nieuwe apparatuur zoals een inductiekookplaat. De ‘kale’ kosten voor het aansluiten op het warmtenet (inclusief plaatsing van de warmte-afleverset) bedragen € 2.900 per woning bij een indivuele aansluiting of € 1.900 bij een collectieve aansluiting. Een 'alles elektrisch' oplossing gaat richting de € 50.000 per woning. Zowel voor VvE's als grondgebonden woningen zijn subsidies en financieringsregelingen beschikbaar. Gemengde VvE's krijgen hierover informatie via Groenoverleven.nu. Particuliere VvE's en eigenaren van rijtjeswoningen krijgen de informatie hierover via de gemeente. Voor eigenaren in een VvE loopt de financiering van de collectieve voorzieningen via de VvE. De eigenaren (VvE-leden) betalen via hun maandelijkse VvE-bijdrage voor energiebesparende maatregelen en het aardgasvrij maken van de woningen en het gebouw. 

 

Warmtetarieven
Voor warmte bepaalt de overheidsorganisatie Autoriteit Consument en Markt (ACM) elk jaar de maximum tarieven die energieleveranciers mogen vragen. Hierbij hanteert de ACM het ‘Niet meer dan anders’-principe. Hierdoor heeft u als consument de garantie dat u niet meer betaalt voor warmte, dan dat u zou hebben gedaan bij verwarming met aardgas.

 

(Ont)Koppeling warmte- en gasprijs
Energiebelasting is een van de instrumenten voor de Rijksoverheid om duurzamere warmteopties te stimuleren. Hiervoor verhoogt het kabinet de energiebelasting voor
aardgas en verlaagt het de energiebelasting voor elektriciteit. In de huidige wetgeving
is de warmteprijs echter nog gekoppeld aan de gasprijs. "Dit roept bij verbruikers van een warmtenet een gevoel van onrecht op", schrijft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in de kamerbrief van 1 november 2021. In de nieuwe Warmtewet (vanaf 2028),
de Wet Collectieve warmtevoorziening (WCv), zal deze koppeling naar verwachting losgelaten worden. 

 

CO2-heffing
Een van de andere instrumenten in het Klimaatplan 2021-2030 van de Rijksoverheid om duurzamere alternatieven voor aardgas te stimuleren, is de CO
2-heffing. Deze gaat mogelijk ook toegepast worden voor woningen nu de Europese commissie in haar ‘Fit for 55’-pakket heeft aangekondigd een CO2-heffing te overwegen voor de gebouwde omgeving. 

 

Waarde van de woning
Stijgt de waarde van de woning omdat hij aardgasvrij klaar is voor de toekomst? Of daalt de waarde van de woning omdat hij leveranciergebonden is voor warmte? Daarover is nog geen onafhankelijk onderzoek beschikbaar. Onderzoek van de Universiteiten Tilburg en Maastricht legt wel een verband tussen de waarde van de woning en de energielabel. Het onderzoek laat zien dat woningen met een rood (F en G) label met een prijskorting worden verkocht.

 

Keuze warmteleverancier
Elke leverancier kan stroom of aardgas leveren via de (distributie-) netwerken van Stedin. Daardoor kunt u voor deze energie wisselen van leverancier. Voor warmte werkt dat anders. De leverancier, in dit geval Eneco, legt zelf het warmtenetwerk aan en is ook de eigenaar. Bij warmtenetten kun je als klant daarom niet een andere warmteleverancier kiezen. Dit is ook de reden dat de Warmtewet en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) warmteklanten (met een verbruik tot 100 kW) beschermen.

 

Vragen over uw energierekening
Heeft u vragen over uw energie? Loop dan binnen tijdens de Energie Inloop. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor vragen over uw energie(rekening) en energie besparen. De Energie Inloop is elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in het Zimmertje. Kijk voor andere dagen en locaties op energiehulp.nl/schiedam. U kunt ook ook 
contact opnemen met het WOT in Groenoord. Het Wijkondersteuningsteam (WOT) zit op het Van Beethovenplein 162 en is van maandag tot en met vrijdag open tussen 8.00 en 20.00 uur. Bellen of mailen
met het WOT kan via 010 754 15 15 en
groenoord@wotschiedam.nl.

 

Gratis Energiehulp
Gemeente Schiedam biedt gratis Energiehulp aan haar inwoners. Klussers van Energiehulp brengen gratis energiebesparende materialen aan (zoals tochtstrips en radiatorfolie) en geven tips waarmee u energie kunt besparen. Wilt u dat de klussers van Energiehulp bij u thuis langskomen? Maak dan een afspraak. Dit kunt u doen door te bellen of te Whatsappen via 06 23 22 61 71 of met een e-mail naar schiedam@energiehulp.nl. Ook kunt u een afspraak maken op www.energiehulp.nl/schiedam.