Groenoord gaat voor aardgasvrij met Europees geld

Groenoord gaat voor aardgasvrij met Europees geld

Negen Zuid-Hollandse gemeenten willen 10 aardgasvrije wijken. Om de goede keuzes te kunnen maken, samen met bewoners, willen de gemeenten investeren in een zorgvuldige voorbereiding en kosten-batenanalyse. De Europese Investeringsbank heeft het Elena-fonds opgericht om overheden hierbij tegemoet te komen. Door samen de krachten te bundelen en de provincie als penvoerder te vragen maken de gemeenten grote kans om gezamenlijk in aanmerking te komen voor de subsidie van 3 miljoen euro. Groenoord in Schiedam is één van deze 10 wijken.

Om een goede keus te maken is veel tijd en geld nodig. Zeker voor de voorlopers die moeten uitvinden wat de beste aanpak is. De Europese Investering Bank(EIB) heeft daarom het Elena-fonds opgericht, om overheden financieel tegemoet te komen. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet het gaan om een grote investering. Daarom hebben negen gemeenten in Zuid-Holland de samenwerking gezocht en de provincie gevraagd hen daarbij te ondersteunen.

Voorbereidingen betalen
Begin 2019 is begonnen met de inventarisatie en nu is een subsidie aanvraag ingediend voor de voorbereidingskosten van € 3 miljoen voor 10 wijken, dus in totaal 3 ton per wijk. Gemeenten kunnen hiermee de participatie, kosten/baten analyses en het opstellen van de uitvoeringscontracten laten uitvoeren en bekostigen. De gemeenten Schiedam wil het geld inzetten om voorbereidingen te kunnen bekostigen, met als doel om de betaalbaarheid te bevorderen.

Voordelen voor inwoners
Voor provincie en gemeenten staat centraal dat duurzame energievoorziening haalbaar, betaalbaar en toekomstbestendig moet zijn. Wethouder Jeroen Ooijevaar van de gemeente Schiedam: “Bij de energietransitie in Groenoord vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat aardgasvrij wonen voor iedereen betaalbaar is. We streven ernaar dat dit ook voor particuliere woningeigenaren woonlastenneutraal wordt. De Elena-subsidie draagt bij aan dit streven.”

De verduurzaming van Groenoord valt binnen het programma Nieuwe Energie voor Schiedam. Dit is een samenwerking van de overheidsorganisaties Gemeente Schiedam en Provincie Zuid-Holland, de woningcorporatie Woonplus Schiedam, het energiebedrijf Eneco Warmte Koude B.V. en netbeheerder Stedin.

 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en bijeenkomsten van Nieuwe Energie voor Groenoord?
Ik begrijp dat ik mijn e-mailadres geef om nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten en andere informatie te ontvangen en ik heb de privacyverklaring gelezen.